Borreliose.nl slaat zelf geen persoonlijke bezoekgegevens op.

 

Wel gebruik het onderliggende Joomla!-CMS voor goede werking wat basale Cookies en wordt er gebruik gemaakt van een statcounter om bezoekersaantallen in grafieken te kunnen terugzien.

In het kader van GDPR schrijft statcounter hierover de volgende zaken:

https://statcounter.com/support/knowledge-base/316/

https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/

In de instellingen van statcounter is er niet voor gekozen om de laatste byte van het adres te halen, conform het Ierse precedent zoals door statcounter aangehaald.

Mocht u van mening zijn dat dit juridisch niet (meer) toelaatbaar is neem dan contact op met Robert Bolderdijk via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..