• Het verbeteren van het begrip voor de Lyme-ziekte bij artsen;
  • Het beoordelen, ontwikkelen en doorvoeren van klinische onderzoekprogramma's die het management van de Lyme-ziekte en de geassocieerde ziekten verbeteren
  • Het bevorderen van de zorgstandaards voor de Lyme-ziekte en de geassocieerde ziekten
  • Het beoordelen, ontwikkelen en doorvoeren van programma's ter ondersteuning van artsen en zorgverleners (b.v. materiaal, advies en training)